ค้นหาสถานที่สอบ

ค้นหาสถานที่สอบ

  กลับ
ผลของการค้นหา
{{examSiteInfo.EXAM_SEAT_NO}}
{{examSiteInfo.FULL_NAME}}
{{examSiteInfo.TESTING_CLASS_NAME}}
วันที่สอบ เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ อาคาร ชั้น แถว ที่นั้ง
{{examSiteInfo.EXAM_DATE}} {{examSiteInfo.EXAM_LOCATION}} {{examSiteInfo.EXAM_ROOM}} {{examSiteInfo.EXAM_BUILDING}} {{examSiteInfo.EXAM_FL}} {{examSiteInfo.EXAM_ROW}} {{examSiteInfo.EXAM_LROW}}
{{examSiteInfo.EXAM_DATE}}
{{examSiteInfo.EXAM_TIME}}
{{examSiteInfo.EXAM_LOCATION}}
{{examSiteInfo.EXAM_ROOM}}
{{examSiteInfo.EXAM_BUILDING}}
{{examSiteInfo.EXAM_FL}}
{{examSiteInfo.EXAM_ROW}}
*หมายเหตุ สิ่งที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาต้องเตรียมในวันสอบมีดังนี้
  1. อุปกรณ์การสอบ ปากกา, ดินสอดำ 2B และยางลบ
  2. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ หรือหมดอายุไม่เกิน 60 วันนับถึงวันสรรหา
  3. หลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดงก่อนเข้าสอบ

กสถ. จะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

พร้อมกับเปิดระบบให้ผู้สมัครได้ "พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ"

ที่เมนู "ตรวจสอบรายชื่อผู้สิทธิ เข้าสอบ ภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ"

*หมายเหตุ การแสดงผลแผนที่ เป็นเพียงเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น โปรดศึกษาเส้นทางล่วงหน้าก่อนเดินทางทุกครั้ง
ผลของการค้นหา
ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ หรือ ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง