ดูผลคะแนนสอบ

ดูผลคะแนนสอบ

  กลับ
ผลของการค้นหา
{{scorInfo[0].FNAME_TH}}  {{scorInfo[0].LNAME_TH}}
{{scorInfo[0].CITIZEN_ID_REAL}}
{{scorInfo[0].SEAT_NO}}
{{scorInfo[0].TESTING_CLASS_NAME}}
ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100) ภาควิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100) ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100)
{{scorInfo[0].SECTION_SCORE_1}} {{scorInfo[0].SECTION_SCORE_2}} {{scorInfo[0].SECTION_SCORE_3}}
{{scorInfo[0].REMARK_DTL}}
ผลของการค้นหา
ไม่พบข้อมูล หรือ ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง